ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Kontakt

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Adres:
00-043 Warszawa, ul. T.Czackiego 3/5

​Email: biuro@ospsbhp.pl

NIP: 521 28 87 453;
REGON: 010194456;
KRS: 0000084723

SEKRETARZ
Beata Kaczmarek, tel. 502 392 929, email: sekretarz@ospsbhp.pl 

Numer konta

ING Bank 31 1050 1012 1000 0090 3090 2291

Kontakt do pozostałych członków ZG znajduje się w zakładce ZARZĄD

 

Główna Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Grzegorz Kulkowski

tel. 608 429 529

email: g.kulkowski.bhp@gmail.com

 

Główny Sąd Koleżeński

Przewodniczący - Andrzej Brygoła

tel. 501 022 776

email: abrygola@wp.pl