Podsumowanie III Ogólnopolskiego Forum Służby BHP

Podsumowanie III Ogólnopolskiego Forum Służby BHP

To już po raz trzeci Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP był organizatorem Ogólnopolskiego Forum Służby BHP. Poprzednie edycje to „Bezpieczeństwo w zmieniającym się świecie pracy”, „Bezpieczeństwo w świecie 4.0” i tegoroczna „Bezpieczeństwo pracownika przyszłości”. Zmieniający się świat pracy, nowe technologie, nowe maszyny, komputeryzacja i człowiek. Człowiek jako Pracownik, pracodawca i służba bhp jako doradca, strażnik nad bezpieczeństwem pracujących – to tematy, nad którymi dyskutowano na Forum, rozmawiano o problemach i ich rozwiązaniach. Dzielono się wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami.

Współorganizatorem tego wydarzenia był  Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy. Partnerami: Główny Inspektorat Pracy PIP, Urząd Dozoru Technicznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wyższy Urząd Górniczy i Główny Instytut Górniczy

Patronatu Honorowego udzielili: Rada Ochrony Pracy powołanej przy Sejmie RP i Pani Bożena Borys Szopa, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. 

Cała relacja z przebiegu III Forum oraz relacja zdjęciowa znajduje się na stronie forum.ospsbhp.pl