ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Co nowego w BHP

  1. W dniu 9 stycznia br. opublikowano w Dzienniku Ustaw pod poz. 47 rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, które wejdzie z w życie po upływie 7 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. od dnia 10 sierpnia 2018 r. zastępując dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 z późn. zm.).
    POBIERZ DOKUMENT>>>

     
  2. Również 9 stycznia pod poz. 48 opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów, które zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali (Dz. U. z 2000 r. poz. 37). Nowa treść wejdzie w życie w dniu 10 kwietnia 2018 r.
    POBIERZ DOKUMENT>>>