ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Spotkanie OSPSBHP z członkami ENSHPO

2017-04-15

W dniach 6-7 kwietnia 2017 r. o w Irish Colelege w Leuven w Belgii dbyło się pierwsze robocze spotkanie grupy ENSHPO, w którym uczestniczyła Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG OSPSBHP oraz Justyna Wachnicka. OSPSBHP jest od tego roku członkiem ENSHPO. 

W spotkaniu udział wzięli członkowie stowarzyszeń specjalistów bhp z 15 krajów Europy między innymi z Irlandii,  Danii, Belgii, Niemiec, Holandii, Bułgarii, Hiszpanii, Cypru, Włoch, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Rosji i Finlandii. W pierwszym dniu spotkania Bruce Philips, prezes Zarządu ENSHPO  przedstawił strategię ENSHPO oraz propozycję spotkań grupy ENSHPO – ogólne i regionalne. OSHPBHP zostało poproszone o zorganizowanie kolejnego spotkania regionalnego w 2018 roku. Dyskusja członków toczyła się wokół tematu związanego z  problem komunikacji wewnątrz swoich organizacji, brakiem aktywnego zaangażowanie ze strony członków organizacji, jakości prowadzonych szkoleń bhp, braku możliwości podjęcia pracy przez pracowników służby bhp na terenie Europy.  ZG OSPSBHP przygotował prezentację na temat służby bhp w Polsce, jej problemów a także celów i zadań OSPSBHP. Prezentację w języku angielskim przedstawiła  Justyna Wachnicka. Uczestników zainteresowała sytuacja prawna służby bhp w Polsce i padało dużo pytań w tym zakresie.

Drugi dzień spotkania zaczął się od panelu dyskusyjnego na temat perspektywy europejskiej w poprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Gośćmi spotkania byli Brenda O’Brien (kierownik biura Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Brukseli), Veronique de Broeck (Prevent), Marc  de Greef (MD Prevent), Erwin Brunch (Vice Prezes ISHCCO). Prelegenci podkreślili problem z bezpieczeństwem i higiena pracy w micro firmach oraz temat starzejącego się społeczeństwa i planu wyznaczenia zawodów trudnych, które nie powinny wykonywać osoby starsze ze względu na zmniejszoną sprawność fizyczną.

W godzinach południowych uczestnicy wzięli udział w wizycie technicznej w zakładach browaru AB Inbev Stella Artois w Leuven, który należy do grupy Anheuser-Busch InBev – największego koncernu piwowarskiego na świecie.

Trzecia część spotkania członków ENSHPO odbyła się w Komisji Europejskiej. Podczas spotkania z Anną Banczyk, asystentką Dyrektora Generalnego ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, która okazała się być Polką mieliśmy możliwość zapoznania się z celami KE. Elżbieta Bożejewicz zaprosiła Panią Annę Bańczyk, aby podzieliła się z członkami OSPSBHP założeniami Komisji Europejskiej na I Ogólnopolskie Forum Służby BHP, które odbędzie się w dniach 4-5 października.

Podczas dyskusji z zarządem ENSHPO zaproponowano nam pomoc w uzyskaniu europejskiej certyfikacji kompetencji służby bhp. Zaproponowano nam również zgłoszenie swojego kandydata, który miałby zasiadać w Komisji ds. Certyfikacji.

Spotkanie z członkami grupy ENSHPO jest wartością dodaną w planach pracy OSPSBHP. Poprzez wymianę doświadczeń z europejskimi kolegami z branży bhp możemy zaproponować szereg działań w polskich zakładach pracy, kształtując w ten sposób kulturę bezpieczeństwa. Ponadto wspólnie z innymi krajami możemy ulepszać działania służby bhp na płaszczyźnie europejskiej.