ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Dialog Polsko-Niemiecki „Bezpieczeństwo i higiena pracy”

2016-10-31

W ubiegłym roku oddział radomski oddział OPSBHP był gospodarzem wyjazdu polskiej delegacji reprezentującej środowisko służby bezpieczeństwa i higieny pracy do Dusseldorfu, gdzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami BASI, a także innych niemieckich organizacji zajmujących się ochroną pracy. 

Było to pierwsze spotkanie, które zainicjowało dialog na poziomie organizacji pozarządowych z organizacjami niemieckimi, bo choć wcześniej od wielu lat istniała współpraca pomiędzy instytucjami rządowymi i instytutami naukowymi, nie obejmowała ona sfery NGO. Owocem zapoczątkowanej współpracy był udział zarówno polskich jak i niemieckich organizacji w organizowanym 19-20 października wydarzeniu Polsko-Niemiecki Dialog „Bezpieczeństwo i higiena pracy” 2016 w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Jest to cykliczne spotkanie przedstawicieli instytucji państwowych zajmujących się bezpieczeństwem pracy oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Po raz pierwszy podczas tego wydarzenia uwzględniono czas dla polskich i niemieckich organizacji pozarządowych, możliwość prezentacji wybranych problemów podczas 1-godzinnej sesji „Wymiana doświadczeń miedzy krajowymi organizacjami zrzeszającymi specjalistów i pracowników służby BHP”. Sesja ta składała się z wystąpienia Elżbiety Bożejewicz, prezes ZG OSPSBHP, a także niemieckiego kolegi – prof. Ralfa Giercke z zarządu VDSI.

 

Link:

http://www.ospip.pl/CMS/wydarzenia/dialog_polsko_niemiecki.html